В далечната 1958 година американският психолог Джон Холанд започва работа върху известната днес като „Теория за избора на професия и личностната типология”. Целта на тази теория е да обясни връзката между харктеристиките на хората и техния избор на професии. Джон Холанд открил, че когато хората имат работа, която съвпада с техните интереси и способности, те са по-продуктивни служители в краткосрочен план и и имат по-стабилна кариера в дългосрочен план. Съответно колкото по-голяма степен на съответствие има между личността и нейната работна среда, толкова човек е по-доволен от избора си на кариера и удовлетворен от това, което прави. Мисъл на Конфуций гласи: „Избери работата, която обичаш, и тогава няма да бъдеш принуден да работиш и един ден през живота си„.

Моделът на Холанд разделя хората на 6 личностни типа – реалистичен (правещи), изследователски (мислещи), артистичен (творци), социален (помагащи), предприемачески (убеждаващи) и конвенционален (организатори) и всеки е най-подходящ за специфична група от професии. Всеки личностен тип е ясно определен, но повечето хора не отговарят точно само на един тип. Всяка личност по отношение на професионалното занимание обикновено е смесица, съчетание от шестте типа, а човек го привличат главно до две или три от областите. Моделът на Холанд често се нарича RIASEC модел – по първата буква от наименованието на английски език на всеки от шестта типа (Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional) или още шестоъгълен модел, тъй като се изобразява графично като шестоъгълник, във всеки от ъглите на който стои определлен тип.

Реалистичен тип (правещи)

Ако си практичен, прям, систематичен, оценяваш нещата, които виждаш, докосваш и използваш вероятно си реалистичен тип. Такива хора обикновено:

 • Притежават атлетични способности

 • Харесват заниманията на вън, на открито

 • Виждат себе си като реалисти

–                  Обикновено предпочитат да работят с растения, животни, и материали от реалния свят, като дърво, предмети, инструменти и машини

Въможностите за избор на професии могат да бъдат: инженерни специалности, спортни специалисти и треньори, ВиК специалисти, аудио и видео техници и други.

Реалистичния тип обикновено избягва социални дейности свързани с образование, здравеопазване, предаване на информация.

Изледователски тип (мислещи)

Ако мислиш абстрактно, извършваш сложни изчисления, разбираш и те привличат научни теории има голяма вероятност да си от този тип, при който хората:

 • Обичат да работят независимо

 • Харесват предизвикателни идеи

 • Виждат себе си като точни, дори педантични, ориентирани към науката, интелектуалци

Работата, с която се занимават често включва наблюдения, оценяване и обширно мислене. Професионалните възможности могат да бъдат: археолози, биолози, социолози, психолози и други.

Иследователският тип обикновено избягва всичко свързано с лидерство, продажби или убеждаване на хора.

Артистичен тип (творци)

Вероятно ще се разпознаеш в артистичния тип, ако считаш себе си за човек:

 • С богато въображение

 • Необичаен, оригинален

 • Емоционално изразителен

Творците често обичат занимания и работа, която може да бъде свършена без да се следват ясни правила. Такива хора обикновено са привлечени от изкуствата, драматургия, музика, пеене, танци, занаяти или творческо писане. Професионалните възможности могат да включват: архитектура, развлекателни дейности, фотография, журналистика и други.

Артистичният тип обикновено избягва дейности, свързани с ред, точни и стриктни правила и повторяемост.

Социален тип (помагащи)

Ако обичаш да водиш дискусии или да ръководиш и наглеждаш различни дейности, може би представляваш социалния тип, при който хората:

 • Умеят добре да използват думите, словото

 • Харесват да помагат, информират или лекуват другите

Дейностите, които привличат социалния тип често включват работа с хора. Професионалните възможности могат да бъдат: терапевти, полицаи, учители, социални работници и други.

Социалният тип обикновено избягва работа с машини, инструменти или животни за постигане на целите си.

Предприемачески тип (убеждаващи)

Хората, които се определят като предприемачески тип обикновено са:

–                  Самоуверени

 • Приключенци

 •   Спонтанни

 • Оптимисти

Дейностите, които привличат предприемаческия тип често включват поемане на рискове и работа с хора за постигане на цели за различни организации, както и икономически ползи и придобивки. Професионалните възможности могат да включват: реклама, маркетинг, предприемачество, политика, брокери и др.

Предприемаческият  тип обикновено избягва дейности, които изискват внимателно наблюдение и научно аналитично мислене.

Конвенционален тип (организатори)

В този тип обикновено попадат хора, които считат себе си за:

 • Организирани

 • Методични

 • Обичат работа с числа

Конвенционалният тип обикновено обича работата с данни, цени успеха в бизнеса и вижда себе си като подреден и систематичен. Потенциалните професионални въможности могат да бъдат: данъчни консултанти, счетоводители, туристически агенти, кредитни служители, военнослужещи и други.

Конвенционалният  тип обикновено избягва двусмислени и неструктурирани дейности.

След отговаряне на въпросите в онлайн базиран въпросник, може да се определи индивидуалната структура на личността, въз основа на която да се направят препоръки за най-подходящата професия и работна среда.

Кариерното развитие не приключва с избора на първата работа, а по-скоро е процес, който хората продължават да изясняват с течение на времето и с промяната на своите професионални стремежи в течение на живота.