За нас

Открийте Вашите силни страни, заложби и дарби по рождение с помощта на психометрични тестове Аристон.

 

Здравейте,

Аз съм Петя Косева основател на Hera Career Consult. Вярвам, че всеки човек е роден с дадености да бъде отличен в нещо, дейност, област. Всеки човек се ражда с определено призвание¹. Всеки човек може да бъде ефективен, успешен и щастлив, ако открие своето призвание и се занимава с това, за което е роден.

Или както Айнщайн е казал: “Всеки е гений. Но, ако се съди по способността на една риба да изкачи някое дърво, тя ще живее целия си живот смятайки, че е глупава.”

И както очите ни имат нужда от светлина, за да видят и ни помогнат да изберем физически пътя си напред, така и човека като индивид има нужда от светлината на информацията за себе си, за да избере пътя си в професията и живота.
Според изследвания, проведени от Университета в Харвард, професионалният успех се основава 80% на личността и 20% на квалификациите!

Тъй като прекарваме повече от ⅓ една трета от живoта си в работна среда, следователно избора на професия е едно от най-важните решения в живота ни. Научи повече за мен от тук.
_____________________________________________________

 

Според Български тълковен речник, Изд.Наука и изкуство 1994 г.

¹ призвание – 1. Качество или способност за дадена дейност; наклонност, дарба. 2. Път в живота; дейност, поприще.

 

Какво представляват тестове Аристон?

Кратка история на ARISTON
Според International Bibliography, ARISTON е първият автоматизиран тест, който записва отговори на компютърни носители и ги анализира с помощта на интелигентен софтуер [Foudoulaki E., & Tolis D. (2010), Експертна система за професионално ориентиране, Proc. Career EU 2010, pp. 121-130, University of Cyprus, Limassol, 24 May 2010]. От края на 70-те години системата се развива с използването на методологии на изкуствения интелект – експертни системи. В същото време получава финансиране от Европейския съюз и гръцкото правителство под ръководството на проф. Емануил Янакудакис, който от края на 70-те години провежда изследвания в тази област в Англия.
[http://www.aueb.gr/Users/yannakoudakis/english/]. В момента системата се поддържа от Компаниите Computer Academy и ARISTON Psychometrics.

Международно признание
ARISTON се използва от края на 70-те години в Англия и впоследствие в цяла Европа, Африка, Азия, арабски страни, САЩ, Русия, Украйна и др. Има обучени консултанти по целия свят, а предлаганите услуги включват частно етикетиране. Тя се основава на дългосрочна изследователска работа, публикувана в международни списания / конференции с висока надеждност – мерки за валидност.

Интегрирани анализи
Експертната система се основава на модерни софтуерни методологии, позволяващи интегрирана обработка на психометрични фактори, вместо изолирани тестове и въпросници. Например, за да намери професиите, които отговарят най-добре на личността на индивида, докато сканира над 2000 професии, системата анализира по интегриран начин психометрични фактори от групите Дарби, Способности, Локус на контрол, Самооценка, Предпочитания, 10 показателя свързани с истинността.

Психометрична база данни
В момента психометричната база данни включва близо 500 000 реални случая, събрани от цял свят, които вече са били използвани за обширни статистически анализи, както и тези, представени в лекцията на TEDx [Гледай от тук.]