Консултация

(Аристон за деца, кандидатстващи, дипломирани, възрастни и стилове на учене)

За консултацията

Независимо дали се интересувате от Аристон тест профила за деца, за определяне на стиловете на учене, за кандидатстване, за избор на магистратура, за възрастни за осмисляне на кариерата или за оценка и подбор на персонал, тук ще откриете информация как протичат консултациите
Консултацията се състои от две части:
1 – попълване/отговаряне на въпросника от страна на клиента;
2 – индивидуална консултация за представяне и разясняване на резултатите.
Резултатите са изпратени до консултанта от 3 до 5 дни след попълването на въпросника. След като получи резултатите, консултантът се свързва с клиента за насрочване на среща за индивидуалната консултация.

Какво е “психометричен тест”?

Значението на думата “психометричен” идва от древногръцки – метричен – от мярка, измервам, а психо – от душа, психика, съзнание, интелект.
Счита се, че психометричните тестове са надежден метод за оценка, средство за обективно измерване на заложбите, способностите, личностните характеристики и нагласи на индивида. Психометричните тестове са стандартизирани върху голяма извадка от индивиди. Счита се, че тези тестове предоставят точно определяне на индивидуалните възможности на личността за дадена професия, длъжност.

За кого е подходящ тест Аристон?

  Деца и младежи на възраст 13 – 18 години за професионално-кариерно ориентиране

Коя е най-подходящата професия за моята личност? За какво съм роден? Какви са моите силни страни, способности и заложби по рождение?

✓  Студенти за избор на специалност за Магистратура

Коя е най-подходящата за мен Магистърска програма, която отговаря и допълва моята личност?

  Родители на деца на 7 и нагоре години

Какво е отношението на активност между двете мозъчни полукълба по рождение на моето дете и какви са характерните му особености? Има ли моето дете някакви затруднения при учене? Какви са стиловете на учене на моето дете и как да го подкрепя в процеса на учене?

✓  Осъзнати личности, които искат да опознаят по-добре себе си

Какво още има скрито в мен? Как да го използвам и да се развивам?

  Работещи хора, които търсят промяна

Как да съм сигурен, че избора ми на нова професия/позиция ще бъде правилен? Коя е най-подходящата за мен професия/позиция, за да се чувствам удовлетворен?

  Успешни личности

Успешен съм във всички сфери на живота си, защо се чувствам сякаш нещо ми липсва? Какво да направя, за да се чувствам по-добре?

  Собственици на бизнес, мениджъри

Кой е най-подходящия кандидат за вакантната позиция? Всеки служител на правилното си място/позиция ли е? Използвам ли пълния му потенциал? Как да подобря ефективността на служителите/екипа си?

Как се попълва?

Тестът, въпросникът е уеб базиран и се попълва/отговаря онлайн, което може да стане самостоятелно или в присъствието на консултант.
За целта клиента получава индивидуално потребителско име и парола за достъп.

Колко време е необходимо?

За попълването/отговарянето на въпросите е необходим между 1 и 2 часа в зависимост от индивидуалните особености на личността.

Как мога да запазя своя час?

Необходимо е да си насрочите среща с консултант – която може да бъде на живо или онлайн. 

Кой провежда теста?

След като попълните своя тест, аз ще получа Вашите резултати, които ще обсъдим по време на нашата консултация. 

Аз помагам с разчитането на резултатите на теста и помагам на хора от всички възрасти да разберат кои са техните силни страни и заложби по рождение и кои са областите в живота, в които имат потенциала да бъдат най-ефективни, успешни и щастливи. 

Ако се чудите дали този тест е подходящ за Вас свържете се с мен:

Какви резултати ще получа?

Вие ще получите папка с всички резултати, които са разделени в различни категории и раздели. Вижте какви са разделите от тук: